Latihan dan Konsultasi

Serlahkan Potensi Tim Anda!

Dapatkan latihan & konsultasi yang memenuhi keperluan anda dengan teknik yang mudah, praktikal dan menyeronokkan! Barisan penceramah kami mempunyai pengalaman melatih syarikat korporat, agensi kerajaan, badan bukan kerajaan, institusi persendirian dan individu terhormat.

Adakah anda atau organisasi anda MENGHADAPI MASALAH berikut??

KURANG PERSEDIAAN

Pengurus dan kakitangan anda kurang bersedia untuk menghadapi cabaran semasa yang diperlukan oleh organisasi dalam memenuhi keperluan semasa.

KURANG PENGETAHUAN & KEMAHIRAN

Kekurangan pengetahuan dan kemahiran menghalang pertumbuhan organisasi anda menyebabkan kerugian sumber dan prestasi jatuh

TIDAK CEKAP

Kurang kecekapan dan pengetahuan menyebabkan pelanggan anda kecewa dan hilang kesetiaan lantas menjadikan anda bukan lagi pilihan utama dalam perkhidmatan atau pemilihan produk

PRODUKTIVITI RENDAH

Mengalami masalah produktiviti yang rendah dan menyebabkan tugasan gagal disiapkan dalam tempoh yang diperlukan.

LAMBAT BERADAPTASI

Lambat beradaptasi menyebabkan organisasi anda tertinggal dengan perubahan yang berlaku dan ketinggalan dengan keperluan semasa

Apa aktiviti yang terlibat???

Analisis Keperluan Latihan Semasa

Meneliti Masalah Yang Dihadapi

Menyusun Modul Mengikut Keperluan

Perjumpaan Perbincangan Modul Latihan

Pelaksanaan dan Penyampaian Latihan

Pemantauan dan Penilaian Latihan

Cadangan Peningkatan Latihan

Sokongan Pasca Latihan

Analisis Keperluan Latihan Semasa

Meneliti Masalah Yang Dihadapi

Menyusun Modul Mengikut Keperluan

Perjumpaan Perbincangan Modul Latihan

Pelaksanaan dan Penyampaian Latihan

Pemantauan dan Penilaian Latihan

Cadangan Peningkatan Latihan

Sokongan Pasca Latihan

Analisis Keperluan Latihan Semasa

Meneliti Masalah Yang Dihadapi

Menyusun Modul Mengikut Keperluan

Perjumpaan Perbincangan Modul Latihan

Pelaksanaan Dan Penyampaian Latihan

Pemantauan Dan Penilaian Latihan

Cadangan Peningkatan Latihan

Sokongan Pasca Latihan

Latihan yang ditawarkan